quangcaorongvang’s diary

http://quangcaorongvangna.com

Entries from 2017-11-30 to 1 day

Hội nghị khách hàng xi măng THE VISSAI Ninh Bình

Vào ngày 31/08/2017 vừa qua, công ty tổ chức sự kiện chuyên nghiệp tại Nghệ An vừa tiến hành lắp đặt và triển khai chương trình hội nghị khách hàng xi măng THE VISSAI Ninh Bình. Chương trình diễn ra khá thành công và nhận được đánh giá cao…